Hodowla "PERSONATA" prowadzona przez Leszka Jóźwiaka oferuje: personaty, to jest nierozłączki czarnogłowe, nierozłączki śliwogłowe, papugi, opisy hodowli, ceny papug, nierozłączki personata -Agapornis personata, nierozlaczki(Fischera) -Agapornis fischeri, papużki nierozłączki, sprzedaż papug, hodowla papużek nierozłączek,
   
 
hodowla papug


DZIEDZICZENIE BARW UPIERZENIA PRZEZ NIEROZŁĄCZKI CZARNOGŁOWE I ŚLIWOGŁOWE.

Na podstawie poniższego zestawienia,hodowca może wyszukać takie skojarzenie par, które jest dla niego najbardziej korzystne. Prowadząc księgę rodowodową,znamy genotypy swoich ptaków,a zakupione osobniki powinny byc zaopatrzone w informacje o swoich przodkach. Spełniając te warunki możemy prowadzić hodowlę planową.
Przez ponad czterdzieści lat miałem możliwość przekonac się jak ważne i pomocne jest posiadanie tej wiedzy, wiedzy bez której pojawienie się w hodowli "nowych"mutacji jest dziełem przypadku.

Życzę Państwu zadowolenia z efektów uzyskanych z poniższych skojarzeń. Mnie to sprawiało i dalej sprawia wiele satysfakcji i radości. I tak:

zielony x lutino =

 • 100% zielonych/ino (po ukośnej kresce zawarta jest informacja o utajonej barwie, znana również jako rozszczepialna w...,lub tzw.szpalt)

zielony/ino x zielony =

 • 50% zielonych
 • 50% zielonych/ino

zielony/ino x zielony/ino =

 • 25% zielonych
 • 50% zielonych/ino
 • 25% lutino

zielony/ino x lutino =

 • 50% zielonych/ino
 • 50% lutino

lutino x lutino =

 • 100% lutino

albino x zielony =

 • 100% zielonych/ino/niebieski

zielony/ino/niebieski x zielony/ino/niebieski =

 • 6.25%zielonych
 • 12.5%zielonych/ino
 • 12.5%zielonych/niebieski
 • 25%zielonych/ino/niebieski
 • 6.25% lutino
 • 12.5% lutino/niebieski
 • 6.25 niebieski
 • 12.5% niebieski/ino
 • 6.25% albino

albino x zielony/ino/niebieski =

 • 25% zielonych/ino/niebieski
 • 25% niebieski/ino
 • 25% lutino/niebieski
 • 25% albino

albino x niebieski =

 • 100% niebieski/ino

niebieski/ino x niebieski/ino =

 • 25% niebieski
 • 50% niebieski/ino
 • 25% albino

albino x niebieski/ino =

 • 50% niebieski/ino
 • 50% albino

lutino/niebieski x lutino/niebieski =

 • 25% lutino
 • 50% lutino/niebieski
 • 25% albino

lutino/niebieski x zielony/ino/niebieski =

 • 12.5% zielonych/ino
 • 25% zielonych/ino/niebieski
 • 12.5% lutino
 • 25% lutino/niebieski
 • 12.5% niebieski/ino
 • 12.5% albino

lutino x zielony/ino/niebieski =

 • 25% zielony/ino/niebieski
 • 25% zielony/ino
 • 25% lutino/niebieski
 • 25% albino

zielony x zielony =

 • 100% zielony

zielony x niebieski =

 • 100% zielony/niebieski

niebieski x niebieski =

 • 100% niebieski

zielony x zielony/niebieski =

 • 50% zielony
 • 50% zielony/niebieski

zielony x żółty =

 • 100% zielony/żółty

zielony x biały =

 • 100% zielony/biały

zielony x zielony/żółty =

 • 50% zielony
 • 50% zielony/żółty

zielony x zielony/biały =

 • 25% zielony
 • 25% zielony/niebieski
 • 25% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały

zielony x niebieski/biały =

 • 50% zielony/niebieski
 • 50% zielony/biały

zielony x żółty/biały =

 • 50% zielony/żółty
 • 50% zielony/biały

zielony/niebieski x zielony/niebieski =

 • 25% zielony
 • 50% zielony/niebieski
 • 25% niebieski

żółty x żółty =

 • 100% żółty

zielony/niebieski x zielony żółty =

 • 25% zielony
 • 25% zielony/niebieski
 • 25% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały

zielony/niebieski x zielony/biały =

 • 12.5% zielony
 • 25% zielony/niebieski
 • 12.5% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały
 • 12.5% niebieski
 • 12.5% niebieski/biały

zielony/niebieski x niebieski =

 • 50% zielony/niebieski
 • 50% niebieski

zielony/niebieski x niebieski/biały =

 • 25% zielony/niebieski
 • 25% zielony/biały
 • 25% niebieski
 • 25% biały

zielony/niebieski x żółty =

 • 50% zielony/żółty
 • 59% zielony/biały

zielony/niebieski x żółty/biały =

 • 25% zielony/niebieski
 • 50% zielony/biały
 • 25% niebieski/biały

zielony/niebieski x biały =

 • 50% zielony/biały
 • 50% niebieski/biały

zielony/żółty x zielony/żółty =

 • 25% zielony
 • 50% zielony/żółty
 • 25% żółty

zielony/żółty x zielony/biały =

 • 12.5% zielony
 • 12.5% zielony/niebieski
 • 25% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały
 • 12.5% biały
 • 12.5% żółty/biały

zielony /żółty x niebieski =

 • 50% zielony/niebieski
 • 50% zielony/biały

zielony/żółty x niebieski/biały =

 • 25%zielony/niebieski
 • 50% zielony/biały
 • zielony/żółty

zielony/żółty x żółty =

 • 50% żółty
 • 50% zielony

zielony/żółty x biały =

 • 25% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały
 • 25% żółty
 • 25% żółty/biały

zielony/biały x biały =

 • 50% zielony/biały
 • 50% żółty/biały

zielony/biały x zielony/biały =

 • 6.25% zielony
 • 12.5% zielony/niebieski
 • 12.5%zielony/żółty
 • 25% zielony/biały
 • 6.25 niebieski
 • 12.5% niebieski/biały
 • 6.25% żółty
 • 12.5% żółty/biały
 • 6.25% biały

zielony/biały x niebieski =

 • 25% zielony/niebieski
 • 25% zielony/biały
 • 25% niebieski
 • 25% niebieski/biały

zielony/biały x niebieski/biały =

 • 12.5% zielony/niebieski
 • 25% zielony/biały
 • 12.5% niebieski
 • 25% niebieski/biały
 • 12.5% żółty/biały
 • 12.5% biały

zielony/biały x żółty =

 • 25% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały
 • 25% żółty
 • 25% żółty/biały

zielony/biały x zielony/biały =

 • 12.5% zielony/żółty
 • 25% zielony/biały
 • 12.5% niebieski/biały
 • 12.5% żółty
 • 25% żółty/biały
 • 12.5 biały

zielony/biały x biały =

 • 25% zielony/biały
 • 25% niebieski/biały
 • 25% żółty/biały
 • 25% biały

niebieski x niebieski/biały =

 • 50% niebieski
 • 50% niebieski/biały

niebieski x żółty =

 • 100% zielony/biały

niebieski x żółty/biały =

 • 50% zielony/biały
 • 50% niebieski/biały

niebieski x biały =

 • 100% niebieski/biały

niebieski/biały x niebieski/biały =

 • 25% niebieski
 • 50% niebieski/biały
 • 25% biały

niebieski/biały x żółty =

 • 50% zielony/biały
 • 50% żółty/biały

niebieski/biały x żółty/niebieski =

 • 25% zielony/biały
 • 25% niebieski/biały
 • 25% żółty/biały
 • 25% biały

niebieski/biały x biały =

 • 50% nieebieski/biały
 • 50% biały

żółty x żółty/biały =

 • 50% żółty
 • 50% żółty/biały

żółty x biały =

 • 100% żółty/biały

żółty/biały x żółty/biały =

 • 25% żółty
 • 25% biały
 • 50% żółty/biały

żółty/biały x biały =

 • 50% żółty/biały
 • 50% biały

biały x biały =

 • 100% biały

Niektóre krzyżówki są dla hodowcy bardzo niekorzystne, ponieważ zielone ptaki mogą mieć wiele genotypów, a pod względem wizualnym ptaki nie różnią się między sobą. Dla ustalenia genotypu ptaka zielonego konieczne jest przeprowadzenie lęgów kontrolnych. Testowe krzyżówki w takich przypadkach są zalecane.

Pozostały do omówienia mutacje pastelowe, mutacje o ciemnym ubarwieniu 1 i 2 faktorowe, oraz mutacje edged 1 i 2 faktorowe. O tych mutacjach zamieszczę materiał wkrótce.

Licznik Odwiedzin : 2079485