0

Znajdziesz tu opis: Nierozłączki czarnogłowej zwanej również AGAPORNIS PERSONATA, jak również NIEROZŁĄCZKI śliwogłowej zwanej Agapornis Fischeri, Hodowla"PERSONATA" uczy zainteresowanych miłości do ptaków, właściwej dbałości o ptaki, w tym karmienia, by uzyskać bardzo efektywne rozmnażanie papużek.Hobbystyczna hodowla nierozłączek "PERSONATA"oferuje:

Nierozłączki czarnogłowe
- standard, mutacje lutino ,albino, ciemnozieloną, pastel zielony, oliwkową, niebieską, pastel niebieski, kobaltową, pastel kobaltowy, fioletową1F, fioletową2f, pastel fioletowy, mauve, pastel mauve, białą,żółtą, oraz szpalty rozszczepione w w/w mutacje.
Mutacje edged1i2F-fiolet 1i2F, kobalt, niebieski, mauve, zielony.

Nierozłączki śliwogłowe
- standard, mutacje lutino, lutino czerwonogłowa, albino, biała, żółta, pastel zielony, ciemnozielony, oliwkowy, pastel oliwkowy, niebieską, pastel niebieski, kobaltową, pastel kobalt, fioletową 1i2 F, pastel fiolet, Mauve, pastel mauve, fiolet białogłowy, kobalt białogłowy, niebieski białogłowy, mauve białogłowy, oraz szpalty rozszczepione w w/w mutacje. Mutacje edged1i2F-filoet, kobalt, mauve, niebieska, oliwka, zielona.